Kurzy:

Skupiny :
B, AM, B1

Výcvik na vozidlách:
VOLKSWAGEN POLO Premium Comfortline 1.4 5G
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD Multijet
Prívesný vozík AGADOS HANDY 13 400

Pavol Píš AUTOŠKOLA TREND ponúka:


- dohodu o výučbe a dĺžke kurzu (pri dodržaní učebnej osnovy na uvedené skupiny)
- doplňujúci výcvik pri opakovaní skúšky je zarátaný v cene kurzu
- učebné pomôcky sú v cene kurzu ( učebnice, testy, CD nosiče )
- občerstvenie počas teórie grátis (káva, čaj, minerálka)
- praktický výcvik 7 dní v týždni
- kondičné jazdy pre vodičov začiatočníkov (počet hodín a cena dohodou).


Súčastná prax:


- ako je to so 17 ročnými?: kurz na oprávnenie viesť motorové vozidlo môže začať robiť aj 16 ročný, ale na skúšku pôjde až po dovŕšení 17tich rokov. Jazdiť musí s doprovodom do 18tich rokov, alebo minimálne 3 mesiace
- je vodičák obmedzený vekom?: nie je, ale záleží aj od vyjadrenia lekára
- akých ľudí učíme viesť osobné motorové vozidlo?: učíme všetky vekové kategórie
- rady?: vodičský kurz môže s ľahkosťou zvládnuť len osoba, ktorá ma záujem o kurz a nie osoba, ktorá je nutená okolím.

Všeobecné informácie


Ako začať:
- platba za kurz: podľa dohody termínu
- spôsob platby: na účet alebo v hotovosti, na jedenkrát alebo na splátky, ale potrebné zaplatiť do skončenia kurzu.
- lekárske potvrdenie: tlačivo formátu A3 obdržíte na začiatku kurzu
- kolky: 33€ za prvú skúšku, 8€ za opakovanú skúšku a 6,5€ za vydanie vodičského preukazu (zabezpečíme všetky náležitosti).

Cena kurzu:
Bežný kurz:
- cca 6 týždňov, cena 680 €
Rýchlokurz, Individuálny kurz:
- cca 3 týždne, cena 880 €
- cca 4 týždne, cena 780 €
- dĺžka kurzu je závislá aj o toho ako často je teória.

Predpísaná učebná osnova na skupinu "B" obsahuje:
- počet hodín teórie: 32 hodín
- počet hodín jázd: 38 hodín, v priemere 15 km za hodinu, čo je cca 570 kilometrov z toho 3 hodiny jazdy s vozíkom
- počet hodin kurzu prvej pomoci je stanovený na 8 hodín, organizujeme ho Autoškolou.
- jazdy sú prerátané na 45 min. hodiny, čo je 38x45 min. = 1710 min. Z toho max. 630 min. môže byť na autocvičisku.
- celú učebnú osnovu vyhodnotí systém JISCD, ktorý vydá osvedčenie o absolvovaní kurzu

Skúška:
- stanovuje ju vyhláška 9_2009, § 15 až 21. Je uverejnená na stránke autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cvičisko:
- jednotné v rámci Slovenska, je popísané v učebniciach autoškoly.

Údržba:
- je v učebnej osnove, ale skúša sa len otázka z bežných závad na vozidle